Inwestycje w Szynwałdzie w 2018 r.

 


Wybudowano ostatni odcinek ścieżki rowerowej o długości 810 m i szerokości 1,5 m wraz z poszerzeniem jezdni i odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej nr 1357K do granicy z Zalasową. Całość inwestycji kosztowała 760 982,14 PLN.


 


Wyasfaltowano odcinek drogi "Na Smolenia i Siemka" na działce nr 3219/2 o długości 280 m.


 


Trwa budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w przysiółku Świniogóra (etap 7).


   


Na skrzyżowaniu dróg "Na Śrutka" i "Zagumnie" zamontowano ledową lampę hybrydową o mocy 40W na stalowym 8 metrowym słupie, wraz z turbiną wiatrową oraz dwoma modułami fotowoltaicznymi.


 

 

Inwestycje parafialne  

 

........................