Ochronka Sióstr Służebniczek pw. św. Józefa

 

Ochronka Sióstr Służebniczek na starych fotografiach

  

Wykaz źródeł

  1. Osoby prywatne, które udostępniły zdjęcia: Jan Dziurawiec, Paweł Dziurawiec, Paulina Góra, Izabela Kantor, Bartłomiej Mącior, Dorota Puła, Cecylia Zegar.

 

 

........................